Cá Thát Lát Sothafish (1)
Lạp xưởng cá thát lát Sothafish
chả giò cá thát lát sốt
Chả Cá Thát Lát Cốm
Nhãn hàng Sothafish - Sothako
Nhãn hàng Salafish - Sothako
Nhãn hàng Ngon's - Sothako

== > Xem tất cả sản phẩm

Hệ thống Sothako tại Visan Bình Thạnh
Hệ thống Sothako tại Visan Tân Bình
Hệ thống Sothako tại Visan Phú Nhuận
Hệ thống Sothako tại Visan Tân Bình
Hệ thống sothako tại visan Quận 10
Hệ thống sothako tại visan Tân Tạo
Hệ thống Sothako tại Visan Bình Thạnh
Hệ thống Sothako tại Visan Tân Bình
Hệ thống Sothako tại Visan Phú Nhuận
Hệ thống Sothako tại Visan Tân Bình
Hệ thống sothako tại visan Quận 10
Hệ thống sothako tại visan Tân Tạo